ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Γυμνασίου Δεσκάτης

Δημοφιλέστερες Κατηγορίες Μαθημάτων

Αναλυτικά, οι εκπαιδευτικές κατηγορίες με τον αντίστοιχο αριθμό αριθμό των μαθημάτων.

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

11 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα και Πληροφορίες

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 1 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 1 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Αγγλικά Γ' Γυμνασίου

Αγγλικά Γ' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Χημεία Β' Γυμνασίου

Χημεία Β' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Φυσική Β' Γυμνασίου

Φυσική Β' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)
0
Διαφορετικά μαθήματα
0
Εγγεγραμμένα μέλη
0
Διαγωνίσματα
0
Καθηγητές

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, με ερωτήσεις αξιολόγησεις και εργασίες.

Πληροφορική Α' Β' Γ'

Εισαγωγή στην Πληροφορική Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 1 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Αγγλικά Αρχάριοι Α' Γυμνασίου

Αγγλικά Αρχάριοι Α' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Αγγλικά Προχωρημένοι Α' Γυμνασίου

Αγγλικά Α' Γυμνασίου Προχωρημένοι

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Μουσική Α' Γυμνασίου

Μουσική Α' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Αρχαία Ελληνικά Ομηρικά Έπη Οδύσσεια Α' Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά Ομηρικά Έπη Οδύσσεια Α' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 1 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 1 ΑΡΧΕΙΟ(Α)

Αρχαία Ελληνικά Ηρόδοτου Ιστορίες Α' Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά Ηρόδοτου Ιστορίες Α' Γυμνασίου

ΑΝΟΙΧΤΟ . 0 ΔΙΑΛΕΞΗ(ΕΙΣ) . 0 ΑΡΧΕΙΟ(Α)