Τεχνολογία Β' Γυμνασίου
Ανοιχτό

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου

Αυτό το βιβλίο προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γνώσεις για τις παραγωγικές διαδικασίες, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κλπ. Τους βοηθά επίσης να οργα­νώσουν τις γραπτές εργασίες και τις ομαδικές κατασκευές που περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται, επιδιώκεται η διαθεματική προσέγγιση των ζητημάτων που θα τους απασχολήσουν, δηλαδή η εφαρμογή γνώσεων που έχουν αποκτήσει από άλλα μαθήματα.