Κατηγορίες Δραστηριοτήτων

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Το σχολείο μας οργανώνει ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές εκδρομές στα πλαίσια του σχολικού μας προγράμματος, με κορυφαία...

Πληροφορίες
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στα πλαίσα των προγραμμάτων φυσικής αγωγής πραγματοποιούνται αθλητικοί αγώνες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο...

Πληροφορίες
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Το σχολείο τιμά Εθνικές Επετείους και Ιστορικά γεγονότα, τοπικές και θρησκευτικές εορτές.

Πληροφορίες
ΟΜΙΛΙΕΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ

Συχνά, οργανώνονται ομιλίες από διάφορες φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και ενημέρωση σε καίρια θέματα...

Πληροφορίες
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το θέμα του φυσικού περιβάλλοντος, ωθεί το σχολείο μας σε διάφορες δράσεις σχετικά με την προστασία του αλλά και τη...

Πληροφορίες
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις δράσεις του δήμου με στόχο την βελτίωση των συνθηκών ζωής στον τόπο μας.

Πληροφορίες