Εκπαιδευτικό προσωπικό

Κουζούπη Αφροδίτη

Ειδικότητα: Οικιακής Οικονομίας-Νομικής

Κλάδος: ΠΕ-15

Συνολικά: 1 Διαλέξεις

Γιαννούλου Γιάννουλος

Ειδικότητα: Αγγλικής Φιλολογίας

Κλάδος: ΠΕ-06

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Τσιτσιανοπούλου Αθηνα

Ειδικότητα: Φιλόλογος

Κλάδος: ΠΕ-02

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Κοτρότσιου Αικατερίνη

Ειδικότητα: Μουσικής

Κλάδος: ΠΕ-16

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Σωτήρη Χρυσούλα

Ειδικότητα: Οικικακής Οικονομίας

Κλάδος: ΠΕ-15

Συνολικά: 1 Διαλέξεις

Γκαργκάνα Σουλτάνα

Ιστότοτος: http://thriskeutikametaxi.blogspot.gr/

Ειδικότητα: Θεολόγος, ΜΔΕ Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία

Κλάδος: ΠΕ-01

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Δαχλύθρα Μαρία

Ειδικότητα: Φιλόλογος

Κλάδος: ΠΕ-02

Συνολικά: 3 Διαλέξεις

Τύμπας Γιώργος

Ειδικότητα: Φυσικής Αγωγής

Κλάδος: ΠΕ-11

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Κοτίτσα Αγλαΐα

Ειδικότητα: Φιλόλογος, Master Εκπαιδευτική Ηγεσία - Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Κλάδος: ΠΕ-02

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Πάλιος Βασίλειος

Ιστότοτος: http://www.example.com

Ειδικότητα: Τεχνολόγος, Msc, Environmental Management and Protection

Κλάδος: ΠΕ-17.01

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Παπανικολάου Ηλίας

Ειδικότητα: Πληροφορικής

Κλάδος: ΠΕ19 & ΠΕ04.01

Συνολικά: 2 Διαλέξεις

Κομοδρόμου Χριστίνα

Ειδικότητα: Γαλλικής γλώσσας

Κλάδος: ΠΕ-05

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Ράγγου Γεωργία

Ειδικότητα: Φυσικής

Κλάδος: ΠΕ04.01

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Αρσενιάδης Αθανάσιος

Ειδικότητα: Μαθηματικό

Κλάδος: ΠΕ-03

Συνολικά: 3 Διαλέξεις

Ζώη Μαριλένα

Ιστότοτος: http://www.example.com

Ειδικότητα: Γερμανικής γλώσσας, Master Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνιχώρο

Κλάδος: ΠΕ-07

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Τσίνας Βασίλειος

Ειδικότητα: Μαθηματικός

Κλάδος: ΠΕ-03.50

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Γιώτα Γεωργία

Ειδικότητα: Φιλόλογος

Κλάδος: ΠΕ-02

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Παπαμίχος Νικόλαος

Ειδικότητα: Φυσικός Ειδικής Αγωγής

Κλάδος: ΠΕ-0401.50

Συνολικά: 0 Διαλέξεις

Μπότσογλου Mαρία

Ειδικότητα: Φιλόλογος-Ειδικής αγωγής

Κλάδος: ΠΕ-02.50

Συνολικά: 0 Διαλέξεις